در حال بارگذاری ...
 • مؤلفه ها و شاخص های انتخاب دانشجو معلم نمونه

  مؤلفه ها و شاخص های انتخاب دانشجو معلم نمونه

  مؤلفه ها و شاخص های انتخاب دانشجو معلم نمونه

   

  معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، طی بخشنامه شماره 50000/3950/500/د مورخ 1392/08/01 پیرامون چگونگی انتخاب و معرفی دانشجو معلم نمونه، مؤلفه ها و شاخص های انتخاب دانشجو معلم نمونه را به پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان ارسال نموده است.

  دانشجو معلمان، نسبت به دریافت فایل ضمیمه اقدام و پس از تکمیل، آن را حداکثر تا مورخ 1392/08/10 به معاونت آموزشی، فرهنگی هر پردیس یا مرکز تحویل نمایند.

  معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

   

   


  نظرات کاربران