برگزاری نشست اساتید و کارکنان و دبیران کانون های فرهنگی دانشجویی پردیس شهید صدوقی با نماینده نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

طی بازدید سرکار خانم دکتر تیموری رئیس گروه تعالی سازمانی نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی  دانشگاه فرهنگیان و حضور در پردیس شهید صدوقی طی دو جلسه جداگانه که با اساتید ، کارکنان و دانشجویان نماینده تشکل ها و کانون ها داشت ، اساتید،کارکنان و دبیران کانون های دانشجویی در حوزه کاری و مسئولیت های محوله خویش به بیان مسائل ، مشکلات وانتقادات پرداختند که خانم دکتر تیموری قول مساعدی در جهت انعکاس نظرات و مشکلات همکاران و دانشجویان در جهت حل و فصل موارد مطروحه دادند.


| شناسه مطلب: 100096

تعداد بازدید: 236 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران