برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروه های آموزشی

این کارگاه یک روزه ، امروز چهارشنبه  96/12/16 ، با شرکت اساتید هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی از 9 استان کشور به همراه کارشناسان نظارت و ارزیابی این استانها با حضور دکتر ابراهیمی مدیرکل محترم نظارت و ارزیابی و سرکار خانم دکتر تیموری مدیر گروه تعالی سازمانی معاونت نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در  پردیس شهید صدوقی کرمانشاه ،   برگزار گردید.

 


| شناسه مطلب: 100227

تعداد بازدید: 238 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران