دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید صدوقی کرمانشاه

سرکار خانم دکتر امیری مصیبت وارده را به شما وخانواده محترم تسلیت عرض می نماییم

سرکار خانم دکتر امیری مصیبت وارده را به شما وخانواده محترم تسلیت عرض نموده ضمن آرزوی صبر برای شما و سایر بازماندگان از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده طلب مغفرت الهی را داریم.


| شناسه مطلب: 98036

تعداد بازدید: 302 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران