دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید صدوقی کرمانشاه

کارگاه آموزشی با طرح های فناور و نوآوری های نفت و گاز و پالایش، پتروشیمی و انرژی


| شناسه مطلب: 98252

تعداد بازدید: 185 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران