اطلاعیه ی مالی

قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی 93 و 94
با توجه به برقراری حقوق شما عزیزان ضروری است تا پایان وقت اداری سه شنبه 94/11/27  نسبت به تسویه بدهی خود بابت هزینه غذا و خوابگاه اقدام نمایید.
نحوه ی پرداخت:
• مراجعه به بانک ملی و واریز مبالغ تعیین شده به شماره حساب 2173073705007 به نام درآمد اختصاصی پردیس شهید صدوقی کرمانشاه و تحویل فیش مربوطه به امور مالی پردیس
مبالغ واریزی:
• واریزی دانشجویان شبانه روزی 93 مبلغ  21,279,532 ریال
• واریزی دانشجویان روزانه 93 مبلغ 10,950,508 ریال
• واریزی دانشجویان شبانه روزی 94 مبلغ 11,764,630 ریال
• واریزی دانشجویان روزانه 94 مبلغ 6,535,905 ریال


با تشکر              
امور مالی پردیس شهید صدوقی


| شناسه مطلب: 46223

تعداد بازدید: 2451 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران