دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید صدوقی کرمانشاه

سخنرانی­های علمی-پژوهشی هفتگی

سخنرانی­های علمی-پژوهشی هفتگی

با احترام ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شما برای اجرای مناسب سخنرانی­های علمی-پژوهشی هفتگی، اطلاعات نهمین ...

خبر |

برپاییمراسم شهادت حضرت رقیه سلام

برپاییمراسم شهادت حضرت رقیه سلام

مراسم شهادت حضرت رقیه سلام ا... به همت هیئت دانشجویی منتظران مهدی (عج ا...)  در پردیس شهید صدوقی کرمانشاه با ...

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری,خبر |

صفحه  1  از  65